Yektado.com

پیشنهاد ویژه روز


پیشنهاد ویژه هفته

این سرویس شامل پیشنهاداتی از خدمات و سرویس های ارائه شده در سایت ما می باشد که با تخفیف ویژه و برای مدت یک هفته در سایت فعال میشود


در هر هفته ما ۱ سرویس را در روز‌ شنبه در این صفحه اعلام می کنیم و شما فقط تا پایان همان هفته میتوانید نسبت به سفارش اقدام نمائید

همچنین ممکن است یک سری از سرویس ها برای ارائه در سایت ما موجود نباشد و از این صفحه به ارائه این سرویس می پردازیم

شما از طریق بازدید از سایت ما یا عضویت در خبرنامه میتوانید از سرویس های ویژه ما مطلع شوید

پیشنهاد هفته
Print Friendly